EN

Easy Hdd 1.18 GS

designed for those users who connected NeoGS to their MB-02+ and who do not want any collision between MB-02+, NeoGS, KMOUSE and SIF interface. The only difference in comparison to standart version 1.18 is in used ports. Those in bold below are the new one used in GS version.

I only remind, that this version Easy Hdd 1.18 GS will run only if you fit your MB-IDE with new GAL containing new content. Simply also the GAL has to be prepared for the new ports. GAL's content is also present in the donload section.

;Dron's hdd interafce ports- collision with KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;collision with KMOUSE


;PVL's hdd interface portsPVL- collision with General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;collision with General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;collision with General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;PVL+DRON's MIXED hdd interface ports; everything is compatible, i.e. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191


CZ

Easy Hdd 1.18 GS

Určeno pro uživatele, kteří připojili ke svému MB-02+ NeoGS a nechtějí kolize mezi MBčkem, NeoGS, KMOUSE ani SIFem. Rozdíl oproti klasické verzi 1.18 je jen v použitých portech. Ty tučné níže jsou ony použité ve verzi GS.

Ještě připomínám, že tato verze Easy Hdd 1.18 GS pojede jen, pokud si na svém MB-IDE vyměníte GAL s novým obsahem, zkrátka i GAL musí být na nové porty připraven. Obsah GALu je v downloadu taky ke stažení.

;porty hdd interface dle DRONa- kolize s KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;kolize s KMOUSE


;porty hdd interface PVL- kolize s General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;porty hdd interface PVL+DRON(MIX) ;vse kompatibilni, tj. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191