EN, 27.04.2014

Times Of Lore 128, MB02+ version


The MB02+ version brings quite a comfortable load/save of game positions. Activate the "disc" icon during the play, choose YES for load/save of position. After entering disk menu, you find the letters A- D, which stand for TRDOS disks. No matter which one you activate, always the current MB disk will be worked with. If you wish to chande disk/ dir, then do it in the nmi menu. Disk E is Ramdisk in TRD format, residing in on of the page. You can load/save your game positions comfortably even on this disk. But after you turn off the computer, its data will be lost.. There is also a special disk F, a Ramdisk for, I think, Real OCommander, which is unusable for the MB02+ system.

There are some limitations: you can have maximum of 128 game positions/ files on the disk, this is the limitation of TRDOS. Maximum number of letters in the name is 8. In the BASIC, you find a POKE, that activates such a pseude rewrite on MB02+. The value 0 means, that the files of same names will be always saved into current directory. If you input other number, all files with the same name will be moved to the dir number you poked.

Tips:
 • you cannot save game position any time at your will. Go and ask the inkeeper for lodgings, after waking up, you have the possibility to save.
 • if you stab someone who is able to communicate (even by chance as happened many times to me), they cease comminaction with you and also SPACE will stop to work. Maybe later in the game this unwanted behaviour of the game will go back to normal, but most probably you will be forced to reload the game.

 • For the conversion, I used the TRD version by Cyber Punks. The initial intro freezes on 128 machine. Works correctly on Pentagon.

  Have a nice gaming:)


  Hood  CZ, 27.04.2014

  Times Of Lore 128, verze pro MB02+


  Tato verze nabízí poměrně komfortní load/ save pozice hry. Ve hře najeďte na ikonu "disk", zvolte YES pro load/save pozice. V diskovém menu dole vám svítí písmena A- D, což znamená v TRDOSu, disky. Ať aktivujete jakékoliv, vždy bude načten pouze aktuální MB disk. Chcete-li změnit disk/ adresář, proveďte to pomocí nmi menu. Disk E je Ramdisk, ve formátu TRD, zabírající jednu ze stránek. I zde můžete plnohodnotně ukládat nebo nahrávat pozice hry. Ale po vypnutí počítače o data přijdete. Disk F je pak speciální Ramdisk pro, tuším, Real Commander- pro nás mbčkáře nepoužitelné.

  Omezení jsou: můžete mít na disku max pouze 128 platných pozic hry, což odpovídá maximu 128 souborů TRDOsu. Počet znaků ve jméně je max. 8. V BASICu naleznete POKE, který aktivuje pseudo rewrite na MBčku. Zadáte-li hodnotu 0, pak se soubory se stejným názvem budou ukládat do aktuálního adresáře. Zadáte-li jiné číslo, pak, v příapdě, že ukládáte soubor s již existujícím jménem, tak starší soubor bude vždy uložen do adresáře, jehož číslo jste napoukovali.

  Tipy:
 • ukládat pozici hry nelze kdykoliv se vám zachce. Zajděte za hostinským a požádejte o nocleh, jakmile se ráno probudíte, máte možnost sejvovat.
 • jakmile někoho, s kým komunikujete bodnete (třeba i omylem, jako se to mnohokrát stalo mě), přestanou s vámi komunikovat a pomocí SPACE se už nedostanete do ovládání hry. Nevím jak je to dál, protože paření této fantastické hry si nechám na dlouhé zimní večery, ale patrně nezbyde než hru nahrát znovu.

 • Vycházeljsem z originálu verze TRD od Cyber Punks. Úplně první intro se vám na 128K sekne, pojede dobře až an Pentagonu.

  Pěkné zážitky při paření.