EN

Action Force 2 for Kmouse

released: 05.3.2019
acknowledgements: Velesoft


My second game for Kmouse. It took up rather long time, partly owing to my lack of experience. Unfortunatelly, controlling the sights with a mouse is not 100% comfortable as it could be. The problem is not in my adaptation of the game but in the game itself as Velesoft found out. It display sights with quite a long pause, so there is a delay between hand movement and displaying of the sights. But do not worry, the game is still playable quite nicely. It is likely a problem of more old games and their way of work with graphics and animation. They could not count with the fact we will have a Kmouse in the near future.

Controls. Pressing C will bring you to the control menu in the game start. It will be used just for the tank battle. All controls have been preserved. You start the game with pressing fire button on your mouse. The mouse is used throughout whole of the game, with left and right buttons as fire. I used tap version from worldofspectrum, which is enhanced version by F. Fuka, who added pokes and his own music to the game. I used the advantage of pressing the third mouse button for turning on/off the music, which might come quite convenient during long game sessions where the music could start to be a bit annoying. I also added another POKE before loading of the game. The game can be played with or without pokes, however.

Be aware of the fact, that multicolour effects in the initial menu will not work on 128K machines. The game timing is for 48K. But this was already a problem in Fuka's version. I have not fixed it for time reasons and aslo because I have not enough knowledge. On 128K machines drawing each microline 4 tacts longer will fix the problem but sitting further hours and cracking the game is beyond my time limits.

In the package you will find three TAPs and a snap, all for Kmouse:
ACTFORC2_KM_128- 128K version
ACTFORC2_KM_48_128- 128K and 48K version, this one corrupts initial screen just before the game start
ACTFORC2ULAplus_KM- ULA plus package. It was created by polish guys from the web abrimal, and, with their consent, I replaced standart version with Kmouse one in the ULA plus tap.
experimental_up_down.sna- in this version the sights move by 1 pixel in dircetions up/ down, this was easy to do. To move the sights by 1 pixel also from left to right would require more hacking.

Enjoy playing the very original and playable game with the mouse. There are plenty of levels in front of you, playability, even with some poke, is excellent.


HoodCZ

Action Force 2 pro Kmouse

vypuštěno: 05.3.2019
poděkování: Velesoft


Moje druhá hra pro Kmouse. Zabrala mi poměrně dost času, i díky mé nezkušenosti. Bohužel ovládání zaměřovače přes myš není 100% komfortní, jak by mohlo. Problém však není v mojí úpravě, nýbrž ve hře samotné, která, jak Velesoft odhalil, vykresluje zaměřovač se značným zpožděním, čímž vzniká prodleva mezi pohybem rukou a vykreslením zaměřovače. Ale nebojte, hratelná je hra stále dobře. Bude to asi problém více starých her, jejichž práce s grafikou a animací zkrátka nepočítal a stím, že za x let tu budeme mít Kmouse.

K ovládání. Na začátku hry je potřeba si klávesou C zvolit způsob ovládání. Tento se použije pouze při střelbě na tank. Všechny ovladače jsem zachoval. Hru začnete stiskem fire na myši. Ve hře samotné se používá pouze myš, levé nebo pravé tlačítko je pro střelbu. Jako předlohu jsem použil tapku z worldofspectrum, jde o rozšířenou upravenou verzi F. Fukou, který hru jednak opoukoval, a přidal do ní svou hudbu. No a já právě stisk prostředního tlačítka využil na vypnutí hudby, což se někdy může hodit, pokud vám hudba stále dokola už jde mírně na nervy při zdolávání dalších a dalších levelů. Dále jsem před nahráním hry přidal ještě jeden POKE, hru můžete hrát s pouky i bez nich.

Počítejte s tím, že multicolory v úvodním menu vám na 128K nebudou fungovat. Hra je časovaná pro 48K, ale tohle byl problém už ve Fukově verzi. Já to neopravoval z časových důvodů a pak, nemám dostatečné znalosti. Stačí prý na 128K stroji o 4 takty prodloužit vykreslování každého mikrořádku, ale trávit další hodiny nad tím, na to už vážně nemám čas.

V balíku najdete tři tapky a snap, všechny pro Kmouse:
ACTFORC2_KM_128- verze pro 128K
ACTFORC2_KM_48_128- verze pro 128K i 48K, tahle těsně před spuštěním hry poškodí úvodní obrázek
ACTFORC2ULAplus_KM- balík pro ULU plus. Vytvořili ji poláci z webu abrimal, s jejich svolením jsem v balíku nahradil klasickou verzi tou myšoidní.
experimental_up_down.sna- v této verzi se mířidla ve směru nahoru/dolů hýbou o 1 pixel, což bylo jednoduché udělat. Aby se hýbaly o jeden pixel i ve směru vlevo/vpravo, to už by vyžadovalo větší zásahy ve hře.

Užijte si s myši u této velmi nápadité hry, levelů je v ní prý hodně a hratelnost, možná s nějakým tím poukem, je taky výborná.


Hood