EN Another outstanding Total Commander plugin, it displays Alasm source files in the notepad. CONFIGURE->OPTIONS->EDIT/VIEW->CONFIGURE INTERNAL VIEWER->LS PLUGINS. Finished. Remember, that the plugin displays only files with the extension "H". Just display the file with F3, nothing happens, then press "4" and now.... source text for Alasm is displayed in the notepad, moreover in colours.

CZ Další vynikající plugin do Total Commanderu, zobrazuje v prohlížeči zdrojáky do Alasmu! KONFIGURACE->NASTAVENÍ->PROHLÍŽENÍ->KONFIGURACE INTERNÍHO PROHLÍŽEČE->LS-PLUGINS. Hotovo. Nezapomeňte, že plugin zobrazuje pouze soubory s příponou "H". Najedete kurzorem na soubor prohlednete si ho pomocí F3, stále se nic neděje, zméčkněte "4" a ejhle..... zdroják Alasmu je krásně vypsaný a navíc v barvách.