EN

TAP creator- utility for creating TAP files


put for download: 28.2.2018
version: 1.3 beta
released: 1998
author: Omega


In combination with the TAPmaster, another indispensable program for MB-02+ and therefore I put it into download also. It does the reverse process as TAPmaster, ie. pack ZX files into TAP. The author of the program is Omega and it is used from BASIC interface where yuo select files to be packed into TAP, with "TO" (SS+F) you create intervals. The usage is quite simple and you may also read hints in the program itself during its start.

Also here more convenient way of creating TAP would do (in MB-Commander, right?:-), but crtap is here and its usage is quite comfortable, it is functional and that's the main thing.


Hood


CZ

TAP creator- utilita pro tvorbu TAPek


ke stažení: 28.2.2018
verze: 1.3 beta
vydáno: 1998
autor: Omega


Spolu s TAPmasterem další nepostradatelný program pro MBčkáře, proto jej vystavuji u sebe v downloadu. Dělá opak toho co TAPmaster, tedy zabalí ZX soubory do TAPky. Autorem programu je Omega a používá se z rozhraní BASICu, kde si vybíráte soubory určené do TAPky, pomocí "TO" (SS+F) vytváříte intervaly. Použití je velmi jednoduché a nápovědu jak s programem zacházet najdete v samotném programu při jeho spuštění.

Jistě i zde bychom rádi měli pohodlnější cestu (přes MB-Commander, že?:-), ale crtap je jednou tady, používá se poměrně skvěle a to je hlavní.


Hood