EN

 

DATA INTEGRITY ERROR codes and their meaning

--------------------------------------------

 

!!!!!VALID FOR BS-DOS 308 ONLY!!!!!!

 

#1135 (4405)- attempt to erase file, which has already erased sectors

#1251 (4689)- incorrect first FAT length on quickformat

#1258 (4696)- incorrect second FAT length on quickformat

#15E9 (5609)- file length in directory does not match the length in FAT

#15F9 (5625)- attempt to address false sector, or sector number out of medium

#15FE (5630)- attempt to address sector which has not yet been allocated to any structure

#1606 (5638)- attempt to address erased sector or attempt to unerase an unerased sector

#19DE (6622)- faulty entry in dir list

#1B8D (7053)- attempt to address sector number which is out of medium during FAT entry reading

#1B9E (7070)- attempt to address sector number which is out of medium during FAT entry writing

#1BF2 (7154)- FAT length does not match FAT sector number in boot

#1BFE (7166)- incorrect checksum of the first FAT copy

#1C13 (7187)- incorrect checksum of the second FAT copy

#1C20 (7200)- both FAT copies do not match each other

#1E55 (7765)- faulty entry in the file list

 

 

CZ

 

Čísla v chybovém hlášení DATA INTEGRITY ERROR a jejich význam

-------------------------------------------------------------

 

!!!!!PLATÍ POUZE PRO BS-DOS 308!!!!!!

 

#1135 (4405)- pokus o smazání souboru, který má už smazané sektory

#1251 (4689)- nesprávná délka první FAT při quickformátování

#1258 (4696)- nesprávná délka druhé FAT při quickformátování

#15E9 (5609)- délka souboru v adresáři nesouhlasí s délkou ve FAT

#15F9 (5625)- pokus o adresaci chybného sektoru nebo sektoru, jehož číslo je mimo médium

#15FE (5630)- pokus o adresaci sektoru, který ještě nikdy nebyl přiřazen žádné struktuře

#1606 (5638)- pokus o adresaci smazaného sektoru nebo pokus o unerase sektoru, který není smazaný

#19DE (6622)- chybná položka v seznamu adresářů

#1B8D (7053)- pokus a adresaci sektoru, jehož číslo je mimo medium při čtení položky z FAT

#1B9E (7070)- pokus a adresaci sektoru, jehož číslo je mimo medium při zápisu položky do FAT

#1BF2 (7154)- nesouhlasí délka FAT s počtem sektorů FAT v bootu

#1BFE (7166)- nesprávný kontrolní součet první kopie FAT

#1C13 (7187)- nesprávný kontrolní součet druhé kopie FAT

#1C20 (7200)- jedna kopie FAT se liší od druhé

#1E55 (7765)- chybná položka v seznamu souborů