EN Like by Prometeheus no ROM version, also Devastace+ (VRAM version monitor) was modified by Velesoft and removed necessity to have ROM in lower 16kb of memory, which means for us tracing and tuning programs also in this part of memory, i.e. programs placed in SRAM. Because devastace+ was so dense in VRAM that Velesoft could not find a free place here, he had to place his modifying code also into ZX RAM, he picked print buffer, i.e. 256 bytes starting from 23296, that are consumed by devastace+ no ROM version. So, keep it in mind. Be it as it may, another very handy tool for us.

IMPORTANT!!! LIMITATIONS OF VRAM VERSION, READ!!: In the zip file, you find two devastace, one of them you may place anywhere in the memory. This one comprises also font, so it consumes up another 768 bytes of memory+ 256 bytes of patch. The second one, Devastace+ is the screen version working merely in the VRAM (actually the same one like in my nmi menu). Both versions enable you to switch in any SRAM page into lower 16kb of memory. And now: The original Devastace manual in English is here.

CZ Podobně jako u Promethea, i zde u Devastace+ (ležící a pracující zcela ve VRAM) Velesoft zapracoval a odstranil potřebu přítomnosti ROM. Takže pro nás to znamená, že můžeme trasovat a ladit programy ve spodních 16kb paměti, které jsou umístěné v SRAMce mbčka. Protože však tato devastace+ byla již nacpaná a ve VRAM nebylo místo, bylo třeba část kódu umístit i do RAM ZX Spectra, Velesoft zvolil print buffer tedy 256 bajtů od adresy 23296. Tak s tím počítejte. Ale i tak, další užitečný nástroj.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ O OMEZENÍ VRAM VERZE, ČTĚTE!!: V zipu najdete dvě devastace, jedna je relokovatelná kamkoliv do paměti. Tato v sobě obsahuje i font, takže zabere navíc v paměti 768 bajtů font + 256 bajtů patch. Druhá, Devstace+ je screenová, pracující ve VRAM (stejná jako mám v nmi). Obě umožňují připínat do spodních 16kb libvolnou SRAM stránku mbčka. A nyní: Manuál k původní devastaci v angličtině (pro Čechy první pomoc), je tady.