EN After hdd patch had been made, it was necessary also to adapt Discobolos (disk commander working with BSDOS, MSDOS and DPDOS) for work with 255 disks. So i made it and at the same time I repaired Discobolos's several problems or bugs, e.g. it can now handle any PC diskettes, it correctly activates drive number 2 at the begining, and so on. In the TAP file, you will find Discobolos 2.10 itself as well as a detailed description in BASIC file of what new I have done or repaired. Here also, you find further detailed info and my remarks which I wrote down when I was workind on Discobolos in the text editor Desktop (by the way, it was generated directly on ZX Spectrum from the Desktop text editor with its utility DTP2HTML without necessity of any changes in html file:=)CZ Po vzniku hdd patche bylo třeba upravit i Discobolos, aby uměl pracovat s 255 disky. Tak jsem to udělal a zároveň jsem poupravil další problémy Discobola, jakože teď umí pracovat se všemi PC disketami, inicializuje správně na začátku mechaniku 2, apod. V .TAPu najdete jednak samotný program Dsicobolos 2.10 a pak podrobnější info v BASICu k mým úpravám. Další podrobné info a poznámky, které jsem si při předělávání Discobola psal do textového editoru Desktopu najdete zde (mimochodem, bylo vygenerováno přímo na speccy z desktopáckého textu desktopovou utilitou DTP2HTML bez jakýchkoliv dodatečných úprav:=)