EN Well, actually, I am not quite sure wether I modified this game for MB-02+ or not (but why do I have it on the diskette with my own work, then???)...well.. if I modified the game, then it must be load/save operations of in-game positions. If modified or not by me, owing to TAPE emulation in the BSROM you can save and load in-game positions in this game.

hang on, hang on...well, holly grail, I went through the initial BASIC file and I revealed what I have modified, I removed load position protection (those shameful questions, when the game asks you before position loading for a 10th word on the line 5 and page 26 of the manual:-))

CZ Vlastně si ani nejsem jistý, zda jsem na této hře něco pro mbčko upravoval (ale proč ji mám tedy na disketě s mými vlastními výtvory???)...no.. tedy pokud jsem tam něco upravoval, tak to budou operace load/save pozic. Ať už jsme hru upravoval nebo ne, na mbčku si krásně můžete díky TAPE emulaci v BSROM ukládat a nahrávat pozice v této hře.

počkat, počkat...aha kurňa, koukal jsem do úvodního BASICu a už vím co jsem tam upravil, odstranil jsem ochranu při loadu pozic (takovéto, když se vás hra trapně zeptá, abyste zadali 10. slovo na řádku 5, 26. stránky manuálu:-))