EN

26.9.2019- new release of Easy Hdd version 1.19 for MB-02+. Info: here Download here.Easy Hdd 1.18a GS


released: 7.2.2018
acknowledgements: Busy, Velesoft


What's new? What does "a" mean? And why new version?I was sitting at the Windows 10 in my work the other day and I realised how quick its start has become since years. Some 10 seconds after PC power up. I sat at my ZXS at home, measured Easy Hdd 1.18 booting time from IDE device and read 5 seconds from my watch. Damn, it's far too much. So I made other time measurements and wrote to Busy if we can change booting routines and shorten the booting time but he has not found substantial delays. Then I realised the current Flashboot in all Easy Hdd (EH) versions boots the system always from the scratch after reset push. And this was the point. MB-02+ has backed up SRAM indeed and it keeps all data in memory after computer turn off (BSROM, BSDOS, nmi menu, patches, etc.). So do we really need to boot every time? And the answer parallel with Busy's opinion is we don't.

Therefore the version EH1.118a can just switch to ROM and carry out 128K reset (same as "E" in nmi menu, same as "arrow up" in BASIC) in case you do not touch a key after press reset. This way of computer start brings another big advantage, that is that after turn on your computer will be in the same state as you turned it off. All BSROM, BSDOS, nmi menu, patches, etc. preserve unchanged. So eg. you are on disk 254, turn off the computer, turn it on and you are still on disk 254. This is also the feature of the old and the first booter (the one with floppy disk animation on the screen) but you had to press the nmi button in order to cancel booting and get into system through nmi menu. With the new Flashboot you do not have to do anything whatsoever just turn on the computer. If you want to boot the system press B and booting starts the same as usual. Here you will be able to see a new boot screen telling briefly what is being booted (rather to differ from previous versions). If you press SS key BSROM will switch off and ZX ROM will be switched on in lower memory. EH as such has not been changed it is still version 1.18. There is also another novelty, ie. BSROM 1.40 will be booted instead of BSROM 1.18 which is quite superb (my new nmi menu being released these days is BSROM 140 compatible). There are also another minor changes and optimisation in the source codes which hardly affect the user in any way.

You may have noticed the "GS" in the EH version name. So it is the version for General Sound IDE ports sou you will have to change the GAL in your MB IDE. For more info, see below.

There is also version without "GS" for standart IDE ports (more info here), featuring all the novelties (booting after B press, booting BSROM 140).

Here are some measurements I made during booting just for info. I measured with my watch so some small dicrepancies as my reaction time ha sto be count with:

Simply, I am glad we moved a bit further with EH and MB-02+ a little bit again. And I can finally spare 4 seconds during my ZXS power up:)))
Easy Hdd 1.18 GS

released: 19.11.2016


designed for those users who connected NeoGS to their MB-02+ and who do not want any collision between MB-02+, NeoGS, KMOUSE and SIF interface. The only difference in comparison to standart version 1.18 is in used ports. Those in bold below are the new one used in GS version.

I only remind, that this version Easy Hdd 1.18 GS will run only if you fit your MB-IDE with new GAL containing new content. Simply also the GAL has to be prepared for the new ports. GAL's content is also present in the donload section.

;Dron's hdd interafce ports- collision with KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;collision with KMOUSE


;PVL's hdd interface portsPVL- collision with General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;collision with General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;collision with General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;PVL+DRON's MIXED hdd interface ports; everything is compatible, i.e. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191


CZ

26.9.2019- nová verze Easy Hdd 1.19 pro MB-02+. Info: zde Stahujte zde:Easy Hdd 1.18a GS


vydáno: 7.2.2018
poděkování: Busy, Velesoft


Co je nového? Co znamená v názvu "a"? A proč nová verze?Když jsem jednoho dne seděl v práci u Windows 10, uvědomil jsem si jak moc se start Windows za ta léta zrychlil, cca na pouhých 10 vteřin po zapnutí počítače. Doma jsem sednul ke svému ZXS a změřil si bootování Easy Hdd 1.18 z IDE zařízení a přečetl si čas na stopkách 5 vteřin. Sakra, to je nějak moc. Tak jsem vše pečlivěji proměřil, napsal jsem Busymu, kde by se co dalo zkrátit, ale ten na bootovací sekvenci neshledal žádných zbytečných prodlev. Pak jsem si uvědomil, že dosavadní Flashboot u všech verzí Easy Hdd (EH) za všech okolností celý systém bootuje po stisku resetu znovu. A tady byl kámen úrazu. V MBčku máme přece zálohovanou SRAM, která drží data v paměti i po vypnutí počítače (BSROM, BSDOS, nmi menu, patche...). Je tedy nutné vždy bootovat? A odpověď shodná s Busyho názorem je, že není.

Proto vězte, že verze EH1.18a umí to, že když na nic nemačkáte, tak se jen přepne do ROM a provede 128K reset (tzn. jakobyste v nmi menu zmáčkli E, nebo v BASICu napsali příkaz "šipka hore":). Kromě rychlosti naběhnutí počítače po startu to přináší další velkou výhodu a to tu, že systém budete mít po zapnutí počítače ve stavu, v jakém jste jej vypnuli. Tzn BSROM, BSDOS, nmi menu, patche, atd, zůstávají zachovány. Takže např. jsem na disku 254, vypnu počítač, a po zapnutí jsem opět na disku 254. Tuto vlastnost má i stařičký a původní bootovač (ten, kde je na obrazovce animace zasouvání dikety do mechaniky), tam jste ale museli mačkat nmi tlačítko, abyste bootování přerušili a dostali se přes nmi menu do systému. Ale s novým Flashbootem nemusíte dělat vůbec nic, jen pustit počítač. Pokud chcete bootovat, pak po resetu podržte klávesu B a spustí se celý bootovací proces jako po staru. Je zde nový bootovací screen, oznamující stroze, co se bootuje (spíše pro odlišení od předchozích verzí). Při stisku SS po resetu se vám odepne BSROM a připne se ZX Rom. EH jako takový se nemění, pořád jde o verzi 1.18. Další novinkou je to, že se vám vedle BSDOSu nabootuje nově BS ROM 1.40, což je jistě super (moje nové nmi menu, které paralelně vypustím v nejbližších dnech umí s BSROM 1.40 spolupracovat). Dále došlo k mírným optimalizacím zdrojáku a dalším změnám, které však uživatel nijak nepocítí.

Připomínám, že, jak si možná bystřejší všimli, v názvu je "GS" a tedy jde o verzi EH pro porty upravené pro General Sound, takže musíte si změnit i GAL ve vašem MB IDE. Více info níže.

V downloadu najdete i tu samou verzi (tedy s možností bootovat až stiskem B a s bootováním BSROM 140) určenou pro standartní IDE porty, více info zde.

Zde jsou pro zajímavost časy průběhu bootování, měřil jsem to stopkami, tak nějaká malá desetinka je +/- jako moje reakční doba:

No prostě jsem rád, že jsme se opět posunuli s EH a MBčkem o kousek dále. A já budu moct čekat u bootování o 4 vteřiny méně:)))


Easy Hdd 1.18 GS

vydáno: 19.11.2016


Určeno pro uživatele, kteří připojili ke svému MB-02+ NeoGS a nechtějí kolize mezi MBčkem, NeoGS, KMOUSE ani SIFem. Rozdíl oproti klasické verzi 1.18 je jen v použitých portech. Ty tučné níže jsou ony použité ve verzi GS.

Ještě připomínám, že tato verze Easy Hdd 1.18 GS pojede jen, pokud si na svém MB-IDE vyměníte GAL s novým obsahem, zkrátka i GAL musí být na nové porty připraven. Obsah GALu je v downloadu taky ke stažení.

;porty hdd interface dle DRONa- kolize s KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;kolize s KMOUSE


;porty hdd interface PVL- kolize s General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;porty hdd interface PVL+DRON(MIX) ;vse kompatibilni, tj. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191