EN

Enigma Force for Kmouse

released: 31.3.2018
acknowledgements: Velesoft


My first game for Kmouse. I always wanted to remake games for Kmouse. And this one is really begging to be reworked.

Cursor is controlled with Kmouse, left button activates icons, right one is not deployed. When you switch to manual control of the hero (mindprobe), right button will jump back to cursor control. And this is the only usage of the right button in the game. You may also jump back with the control you chose at the game start. All controls in the game (Keyboard, Kempston, Sinclair, Fuller and Protek) have been preserved and you only control your selected hero with it. The cursor is always controlled with Kmouse. Due to this fact playability of this superb game has rissen dramatically.

One thing I dislike and have not managed to break. If you move the mouse very quickly towards both margins the cursor will slow down and lasts few tenths of seconds before it arrives towards the margin and the menu starts rolling. Velesoft supposes the game slowdown is at fault. Despite that I tried to repair this feature but unsuccessfully. When you move the mouse not so furiously towards margins, all is ok. I will be more then happy if someone would give it a try and manage to fix it.


HoodCZ

Enigma Force pro Kmouse

vypuštěno: 31.3.2018
poděkování: Velesoft


Moje první hra pro Kmouse. Léta jsem po tom toužil nějakou hru pro Kmouse předělat. Tato hra si o předální pro Kmouse přímo žádala.

Kurzor ovládáte myší, levé tlačítko je pro aktivaci ikon, pravé není použito. Pokud se přepnete do manuálního ovládání postavy (mindprobe), pak pravým tlačítkem z něj vyskočíte, to je jediné použití tohoto tlačítka ve hře. Vyskočit však můžete i pomocí ovladače, který volíte na začátku hry, viz manuál ke hře. Všechny ovladače (Keyboard, Kempston, Sinclair, Fuller a Protek) jsou zachovány a ovládáte s nimi jen vybranou postavu. Kurzor je vždy ovládán myší. Díky tomu se prudce zvýšila hratelnost této super hry.

Jedna věc, která se mi příliš nelíbí, a kterou jsem nezdolal. Když hýbete myší velice rychle do obou krajů, tak kurzor zpomalí a pár desetin vteřiny trvá, než dorazí k okraji a menu začne rolovat. Velesoft se domnívá, že hra nestíhá. Přesto jsem se pokusil tuto vlastnost ošetřit, ale neúspešně. Když táhnete myší do krajů ne tak zuřive, vše je ok. Pokud se tomu někdo budete chtít věnovat a opravit to, budu velmi rád.


Hood