EN

update 20.11.2018: Esxdos 0.8.6 official

Last version 0.8.6 official from 18.5.2018 added into zip file. A note on rewritting IDE ports: in the sourec you look for standart IDE port numbers and rewrite them to NeoGS IDE ports. You find those places eg. by byte comparison of both versions.

Copy zip content from directory "runable" to your IDE card. At the same time import the installation TAP to MB-02+ and run it to activate Esxdos. Installation TAP and IDE card content vesrions have to be the same. New nmi menu 1.61 supports return to Esxdos. Ie. you may fully use of the MB-02+ nmi menu comfort.EN

(20.11.2016) ESXDOS 0.8.6 beta, with adapted IDE ports because of NeoGS

If you want to use NeoGS with your MB-02+ and do not want collision with KMOUSE, and use also ESXDOS, then use this version. Velesoft adapted its IDE ports. These ports are the same in Easy Hdd 1.18 GS and GAL 6.5 GS and are listed below.

You will learn how to install ESXDOS to Profi Interface together with installer in download section.

There is no need to stress advantages of ESXDOS. The biggest one is probably 100% TRDOS emulation.

;PVL+DRON's MIXED hdd interface ports; everything is compatible, i.e. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191


CZ

novinky z 20.11.2018: Esxdos 0.8.6 official

Do zipu přidána i poslední verze 0.8.6 official z 18.5.2018. Poznámka, kterak přepsat IDE porty: ve zdrojáku si dáte hledat čísla standartních IDE portů a ty přepíšete na NeoGS IDE porty. Místa poznáte např. bajtovým srovnáním obou verzí.

Obsah zipu v adresáři "runable" si zkopírujte na vaši kartu IDE. Současně si TAPku importujte na MBčko. Esxdos aktivujete jejím spuštěním na MBčku. Verze Esxdosu v instalačce i verze obsahu karty musí navzájem vždy sedět. Nové nmi menu 1.61 podporuje návrat do Esxdosu. Tzn. V Esxdosu můžete používat veškeré pohodlí MBčkového nmi menu.CZ

(20.11.2016) ESXDOS 0.8.6. beta s upravenými IDE porty kvůli NeoGS

Kdo chcete používat k MBčku NeoGS a nechcete, aby vám kolidoval s KMOUSE, a k tomu chcete používat ESXDOS, použijte tuto verzi. Velesoft upravil její IDE porty. Tyto porty jsou stejné v Easy Hdd 1.18 GS i GALu 6.5 GS a pro úplnost jsou uvedeny níže.

Kterak instalovat ESXDOS na Profi Interface se spolu s jeho instalátorem dozvíte také v downloadu.

Výhody ESXDOSu netřeba zdůrazňovat. Mezi největší patří 100% emulace TRDOSu.

;porty hdd interface PVL+DRON(MIX) ;vse kompatibilni, tj. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191