EN When I was creating a copy tool between BSDOS and ResiDos (i.e. between BSDOS and FAT16), I needed for the user to have a comfortable file selection, or the row of files, and then find out their number, count up their lengths (because of copy progress calculation), so I wrote it everything myself. It can be used in any application and this release is an utility (code file+ BASIC). Inputed files are taken from a string in the memory. This string can be taken over to memory with for example INPUT command from the BASIC (as shown in the enclosed BASIC file). Syntax is BSDOS alike plus you can also input file names in quotation marks. This string is handed over to the machine code routines, which checks the syntax, if an error is encountered, a return and you have to input the files again. If everything is correct, it picks only valid files, counts up their lengths, counts their number, or can return them one by one, so that you can work with them comfortably. I recommend to try out the included BASIC. When you enter zero "0" as a string, you picked all files in the current directory. If you should use it in your own applications, let me know, so that I have a better feeling with my job:))

CZ Když jsem vytvářel kopírák mezi BSDOSem a ResiDosem (neboli mezi BSDOSEM a FAT16), tak jsem jednak potřeboval umožnit uživateli co nejpohodlnějí vybrat soubory, tedy řadu souborů, a potom zjistit jejich počet a sečíst jejich délky (kvůli výpočtu fáze kopírování), a tak jsem si to vše napsal. Lze to použít kdekoliv a toto co vypouštím je v podstatě utilita (tedy stroják+nad tím BASIC). Zadávání souborů funguje tak, že se bere řetězec z paměti. Tento řetězec, jak ukazuje BASIC, můžete do RAM dostat i pomocí příkazu INPUT. Syntax je stejná jako v BSDOSu, ale navíc je možné zadávat i jména souborů v uvozovkách. Takový řetězec se předá strojáku, který zkontroluje syntax, v případě chyby vrátí error a je nutné zadávat znovu. Pokud je vše OK, vybere pouze platné soubory, sečte jim délky, spočítá je, nebo je může vracet po jednom, aby se s nimi dalo pracovat. Doporučuji otestovat přiložený BASIC. Vložíte-li jako řetězec nulu "0", vybrali jste všechny soubory v aktuálním adresáři. Pokud to někdo použijete, dejte mi vědět, abych také sklidil plody své práce:))