EN

General Sound games in TAP format

another TAP game: 21.5.2017
autor of the TAP: Hood

Added to TAP:
Elite III

Just one game this time although the one from a golden ZX treasure- Elite. My pleasure is doubled this time, since the game was available only in protected betadisc format UDI. But the author of GS version Dimon sent me the game in TRD format which is already an easy nut to crack. Big thanks, Dimon. Many thanks also to Velesoft for correcting the IM2 vector (the original GS game rained). Together with coverting the game into TAP format, I adapted/fixed the following:
 • in-game position load/save for tape
 • in-game position file name extended from 8 to 10 characters
 • you can exit from in-game position load/save by pressing EDIT while inpuptting the file name
 • engine sound turned off by game quit pressing key 1

  Overview table upgraded here.  another portion of TAP games for GS: 11.5.2017
  author of TAPs: Hood

  Converted to TAP (+fixed+ modified) by Hood:
  North Star
  Soldier Of Fortune
  Freddy Hardest 1
  Freddy Hardest 2
  Dan Dare 1 (exists already from another author)
  Venom Strikes Back
  Tetris
  Basket  I could not sleep, so I worked on several other GS games from Tron Z, which simply does not GS sound on a real ZX, because their author Tron Z, worked on them in an emulator and had not kept the correct way of programming the GS during MOD and sample loading/ playing. So, besides converting them to TAP format, I fixed those errors and the games sound quite pleasantly now. Moreover, I added music turn off option at the game start, which helps to avoid mutual music/ sample disturbance especially in case of games abounding with rich sample background.

  I also added BASKET, which detected GS incorrectly, so originally it was a non GS sounding game also. And Tetris was added too, the game put wrong data in OUT instructions during initial beep music, so thus awful disrupting lines across the screen were removed also

  Big thank to Velesoft, who fixed IM2 vector at several of those games (so called "raining" in Soldier Of Fortune, North Star, Nether Earth) and in Tetris for his advice to rewrite ports 0 to 254. He also recommended to remove reading from port #1FFD in BASKET, by which the russian machines turn Z80 into turbo mode, but this way 128k paging is disabled on our western machines. So out of total 57 titles we have got 20 titles in TAP for now which is already quite interesting number, isn't it? ((And there is still one smash game ahead of me, so still plenty of to be looking forward to:)))

  Overview table upgraded here.  published: 6.4.2017
  TAP authors: Zoom, Hood, ???

  There exist 57 GS games. All are for Betadisk. S I also transfered them to TAP. For closer info, consult the overview table of these games.

  I would like to thank to Goodboy from zx.pk.ru, who revealed bug in music and sample playing Tron Z's games.

  The point is as follows. GS is programmed via commands and these have to be fully in accord with the manual. Particularly for Tron Z's games: Important!! For those of you whose systems enable snap saving, concerning also MB-02+. If you want to play snapped GS game also with GS music, then snap it normally. Then later load the GS game from the start before snap load and you will be able to hear all GS sounds plus you play from where you last ended.
  CZ

  Hry pro General Sound ve formátu TAP

  další várka pro GS v TAPce: 21.5.2017
  autor TAP: Hood

  Přidáno do TAP:
  Elite III

  Sice tentokrát jen jedna hra, ale za to královská legenda- Elite. Mám z ní dvojnásobnou radost, protože ke stažení je běžně pouze v chráněném betadiskovém formátu UDI. Avšak podařilo se mi od autora úpravy ELite III pro GS, Dimona, získat verzi v TRD. COž už je hračka rozlousknout. Moc díky. velké poděkování patří také Velesoftovi, který opět opravil pršení. Spolu s předělávkou do TAP jsem ve hře upravil/opravil toto:
 • load/save pozice ve hře pro tape
 • jméno souboru pozice hry rozšířeno z 8 na 10 znaků
 • z load/save pozice hry lze vyskočit. Při zadávání jména souboru stiskněte EDIT.
 • při výskoku ze hry klávesou 1 vypnutí zvuku motorů

  Doplněná tabulka opět zde.  další várka her pro GS v TAPce: 11.5.2017
  autor TAPek: Hood

  Přidáno do TAP (+opraveno+ upraveno) od Hooda do zipu:
  North Star
  Soldier Of Fortune
  Freddy Hardest 1
  Freddy Hardest 2
  Dan Dare 1 (toho už jednou máme od jiného autora)
  Venom Strikes Back
  Tetris
  Basket  Tak mi to nedalo a musel jsem zapracovat i na dalších hrách od Trona Z, který prostě na reálným ZX nejedou, protože jejich autor, Tron Z, je ladil v emulátoru a nedodržel správný postup při programování nahrávání a pouštění MODů a samplů do GS. Takže kromě předělání do TAP jsem tyto chyby opravil a hry teď krásně zvučí. K tomu se dá na začátku u většiny her vypnout hudba, která, v případě, že hra obsahuje bohatý zvukové doprovod (samply), se spolu se samply navzájem dost ruší.

  Přidal jsem i hru BASKET, který chybně detekovala GS, takže v originále šlo opět o hluchou hru a taky hru Tetris, kde jsem opravil outování, takže už neháže při menu a pípákové hudbě ty hnusné čáry napříč.

  Velký dík Velesoftovi, který u některých her opravil pršení (Soldier Of Fortune, North Star, Nether Earth) a u Tetrisu poradil, že OUTy na port 0 se mají přepsat na 254 a u Basketu poradil, že čtením z portu #1FFD zapínají rusové turbo režim na Z80, čímž se ovšem na standartních strojích zakáže stránkování. Tedy z 57 titulů jich nyní máme v TAPce 20, to už je slušná porce, že? (((Jo, a chystám předělat jednu pecku, tak se máte nač těšit:)))

  Doplněná tabulka opět zde.  zveřejněno: 6.4.2017
  autoři predělávek do TAP: Zoom, Hood, ???

  Existuje 57 her pro GSko. Všechny jsou pro betadisk. Tak jsem i já některé předělal do TAP. Podrobbnější info řekne přehledná tabulka těchto her.

  Předěláno od Hooda do TAP+ oprava+ úprava:
  AdAstra
  Lee Enfield
  Rex 1
  Rex 2
  Chronos
  Nether Earth
  Lode Runner  Chci velmi poděkovat Goodboyovi ze zx.pk.ru, který přišel na to, proč špatně funguje hudba a samply u her od Trona Z.

  Jde zhruba o toto. GS programujeme pomocí příkazů a tyto příkazy musí být napsány přesně podle manuálu. Konkrétně u her od Trona Z: Důležité!! Pro všechny, kterým jejich systém umožňuje ukládat snapy, což se týká i MBčka. Pokud si chcete snapnout rozehranou pozici ve hře u GSskových her a chcete, aby i u snapů šel z GSka zvuk, tak normálně si hru snapněte. A při příštím hraní si znovu nahrajte celou GSkovou hru, a po jejím nahrání zaveďte onen snap. A GSko vám bude pěkně zvučit a vy hrajete díky snapu od místa, kde jste minule skončili.