EN

published: 17.11.2016

autor: Shrek, Tritol

Despite fact that this programme belongs to an essential MB-02+ user gear, it is not easy to find it on the internet at all. Therefore I decided to put it on my website. I am talking about classic and most necessary file manager MB Commander. It was Tritol who started writing it, then Shrek took it over. The last version that you can download here has two drawbacks: it is not fully finished, which means it does not give 100% comfort during work with files and it also contains bugs. Nevertheless, you can work with it. Similarly like in RTC patch and PIT, I fixed date display also in MB Commander.

Big thanks to Tritol and Shrek for this awesome piece of work.


CZ

zveřejněno: 17.11.2016

autor: Shrek, Tritol

I když tento program patří mezi základní výbavu MBčkaře, není snadné jej na internetu nalézt. Proto jsem se rozhodl konečně jej umístit i na své stránky. Jde o klasického a naprosto potřebného správce souborů MB Commander. Začal jej psát Tritol, a dokončoval jej Shrek. Poslední verze, kterou si můžete zde stáhnout má dvě nevýhody: není zcela dokončená, tedy neposkytuje 100% komfort při práci se soubory, a dále obsahuje chyby. Pracovat s ním však lze. Podobně jako u RTC patche a PITa, i zde jsem opravil zobrazování data.

Tritolovi a Shrekovi velký dík za toto dílo.