EN Both are Total Commander plugins, that can handle MBD images (MB02+ disk interafce disk images) and TAP files like archives. Both plugins provide listing, deleting, adding, renaming files and more features. You work normally in both TC windows, comparing to other analogous programs which are using a command line, working with both plugins is incomparably more comfortable.

CZ Jedná se o dva pluginy do Total Commanderu, které umí pracovat s MBD imagi (image disket řadiče MB02+) a TAPkami, jako s archívy. Oba pluginy umožňují soubory uvnitř prohlížet mazat, přidávat, přejmenovávat a mnohé další. Pracujete klasicky jako v TC v oknech, ovládání je oproti obdobným programům pracujícím z command line nesrovnatelně komfortní.