EN
How to install both plugins into TC?

Either

Instalation will take place automatically for you during opening the zip archive

or

manually as follows:
1) Create a directory on your disk, where you place both plugins.
2) Run TC, click on CONFIGURATION->OPTIONS->PACKER->CONFIGURE PACKER EXTENSION WCX
3) In the upper right corner fill in the extension (MBD or TAP). With another plugin update, TC will already know these extensions.
4) Now, you have to link the extension with the plugin in your directory, enter a path leading to it. Plugins have the WCX extension.
5) click OK, the again OK and you are back in TC
6) Restart TC, you can now work with MBD and TAP archives

Plugins setup
1) Open TC
2) Press ALT+F5, your cursor have to stand either on a file or on a directory.
3) In the right part of the window you will see a PACKER window, where you write either MBD or TAP and click OK.
4) Click on CONFIGURE and you are in a setup.
5) After any changes you make, restart TC.CZ
Jak oba pluginy do TC nainstalovat?


Buď

Nainstalují se sami při otevření balíku zip

nebo

ručně takto:
1) Na disku si udělejte adresář, kde budete mít pluginy uloženy.
2) Spusťte TC, klikněte na KONFIGURACE->NASTAVENÍ->ARCHIVÁTORY->KONFIGURACE KNIHOVEN DLL
3) Vpravo nahoře napište příslušnou příponu, tedy MBD, nebo TAP. S další aktualizací pluginu už si TC bude přípony pro výběr pamatovat.
4) Nyní musíte spojit danou příponu s pluginem ve vašem adresáři, tedy zadat k němu cestu. Pluginy jsou soubory s příponou WCX.
5) dejte OK, ještě jednou OK a jste zpět v TC
6) TC zavřete a po znovuotevření můžete s archivy MBD a TAP pracovat.

Nastavení pluginů- setup
1) Otevřte TC
2) stiskněte ALT+F5. Kurzorem musíte stát buď na souboru, nebo adresáři.
3) V pravé části okna je kolonka ARCHIVÁTOR, kde dole v liště si napíšete MBD nebo TAP a dáte OK.
4) Klikněte na NASTAVENÍ a jste v setupu.
5) Uděláte-li jakékoliv změny v setupu, restartujte TC.