Copy Times of one file/ Časy kopírování jednoho souboru
         
DISCOBOLOS
file/ soubor MB hdd->Pc floppy MB floppy->Pc floppy PC floppy->MB hdd PC floppy->MB floppy
640kb 4:39 4:56 1:03 2:36
129kb 0:58 1:02 0:11 0:34
113kb 0:51 0:55 0:11 0:29
21kb 0:12 0:13 0:04 0:10
MB-RESI COPY 1.0
file/ soubor MB hdd->ResiDos hdd MB floppy->ResiDos hdd ResiDos hdd->MB hdd ResiDos hdd->MB floppy
640kb 0:39/ 0:26* 0:38 0:24 1:03
129kb 0:06 0:08 0:05 0:16
113kb 0:17/ 0:05* 0:20 0:04 0:14
21kb 0:01 0:02 0:01 0:04
* less seconds= the file was copied after the first write to ResiDos (1st time ResiDos is writing data, it must allocate free space on hdd)
* menší čas= soubor byl kopírován až jako další v pořadí.(při prvním zápise ResiDos alokuje místo na hdd a trvá to déle)