EN, 23.03.2014

Mercenary Compendium (part I. Escape From Targ+ part II. Second City)


original: Mercenary Compendium, +3DOS
remake for TRDOS: Mercenary+2, Shadow Maker
MB02+: version GRID and NO GRID, Hood
TAP: version GRID and NO GRID, Hood


Dear players,

I am bringing in both full parts of modified Marcenary. Part II. existed only as a data block loaded within part I, or as a snap. The trully original and full version existed only for +3DOS. Shadow Maker took this version and created TRDOS version, he added intro and a help screen. I took his intro and translated it from Russian to English. The +3DOS remake as compared to the original game release contains AY sounds. The core adaptations of all versions is a possibility for each system (+3DOS, TRDOS, TAP, MB02) to load/save 1 to 4 positions of the game.

MB02+ version- all parts loadable from BASIC:
if you wish to save one position under one number more times on the disk, then the existing one will be moved to dir 255, because you do not want to make a mess on your disk with the game positions of the same name, do you? If you wish to set this feature off, then rewrite the POKE in the starting BASIC to 0 and all files, no matter of which name, will be saved to the current dir.

TAP version- all parts loadable from BASIC:
during loading of game position (1-4) the next in the row will be loaded from the tape. So saving under one and the same name is no problem.

GRID/NO GRID versions:
exist both as TAP and MB02+. Pressing CS+ENTER brings you into a help screen, which contains part of the manual. It contains also grid coordinates with underground labyrinths. Even though they are present in the game manual, I think they slightly make the game easier and so I removed the coordinates in NO GRID versions. They are however present in GRID versions.

Thanks: Shadow Maker, BusyCZ, 23.03.2014

Mercenary Compendium (díl I. Escape From Targ+ díl II. Second City)


originál: Mercenary Compendium, +3DOS
remake pro TRDOS: Mercenary+2, Shadow Maker
MB02+: verze GRID a NO GRID, Hood
TAP: verze GRID a NO GRID, Hood
Vážení,

předkládám upravený Mercenary a to oba dva díly v plné verzi. Díl II. existoval v originále pouze jako dohrávka do dílu I a nebo jako snap. Poctivá plná verze obou dílů existovala jen pro +3DOS. Tuto verzi vzal Shadow Maker a vytvořil z ní verzi pro TRDOS, přičemž k ní přidal intro, a obrazovku pomoci. Intro jsem přeložil z ruštiny do angličtiny. Originál verze +3DOS je oproti původním vydání hry obohacen o AY zvuky. Důležitou úpravou všech verzí je pro daný systém (+3DOS, TRDOS, TAP, MB02) možnost ukládat/ nahrávat pozice ve hře a to až čtyři.

Verze MB02+- nahrává se celá z BASICu:
chcete-li uložit jednu pozici pod jednou číslicí na disk vícekrát, tak ta, která již na disku leží se přesune do adresáře 255. To proto, aby se vám to nemíchalo na disku. Chcete-li toto chování vypnout, tak v zaváděcím BASICu je POKE, tak ten přepište na 0 a všechny soubory se vám budou ukládat do jednoho adresáře i když budou mít stejné jméno.

Verze TAP- nahrává se celá z BASICu:
při hledání pozice hry (1-4), se nahraje nejbližší na kazetě. Ukládat tedy můžete dokola klidně pod jednu pozici.

Verze GRID/NO GRID:
existuje u TAP i MB02+ verze. Pomocí CS+ENTER vyvoláte pomocnou obrazovku, která obsahuje stručný přepis manuálu. A obsahuje i koordináty čtverců, kde jsou ukryty podzemní labyrinty. I když jsou v manuálu, myslím se, že zlehčují hru a proto jsem je odstranil ve verzích NO GRID. U verzí GRID jsou koordináty uvedeny.

Poděkování: Shadow Maker, Busy