EN Mercenary, the game of all games, the game with the guts....:-) well, this one ranks among my top 10, but what a shame that the original is not able to work with tape emulation in the BSROM. I was so consumed up by the game, that I bended slightly its load/save routines and the result is, that you can fully save/load your in-game positions. Actually, the game has four such positions, and if you have more of them on the disk you will either have to erase the old ones for better clarity, or move the load cursor on the desired position, meaning you can have more positions e.g. number 1 on the disk. But as those positions do not have names in the disk catalogue (unlike Driller, where you can read the name at least in the 19 byte headerless header), it is better to keep just four position on the disk to avoid confusion.

CZ Mercenary, hra her, hra co má koule....:-), prostě je to hra patřící u mě mezi 10 nej. Škoda, že originál nebyl schopen pracovat s tape emulací v BSROM. Hra mě tak pohltila, že jsem její kazetové rutiny mírně přiohnul a výsledkem je, že si můžete bez omezení ukládat nebo nahrávat pozice ve hře. Hra má čtyři tyto pozice, a když jich budete mít na disku více, tak pro lepší přehled si ty přebývající smažte. A nebo přesouvejte load kurzor na požadovanou pozici. Ale jelikož u pozic v katalogu nenajdete jejich jméno (na rozdíl od Drillera, kde je aspoň jméno pozice uvedeno v 19 bajtovém bezhlavičkovém souboru), je pro lepší přehled lépe mít na disku vždy jen čtyři pozice.