EN

NeoGS, General Sound sound card for ZX Spectrum

I was not the first. The first pioneer who tried it out was LMN/Jan Kučera from 8BC. Whereas his NeoGS lay 4 years in his drawer, mine was mounted still warm to my ZX bus.

NeoGS is an external sound card for ZX Spectrum. It is fully compatible with General Sound and in addition it has an SD card slot and can play MP3s. More info on:http://nedopc.com/gs/ngs_eng.php.

My first impression? As a musician I always knew about it and despite the fact that I like good sound, I could hardly imagine MODs from Amiga playing on Spectrum. But I must finally confess it is awesome. In contrary to many other Speccy add-ons, NeoGS does not spoil anything. Snd Speccy still remains Speccy even though you hear 8 bit sample music in the background. Games playbility has been lifted a lot. Especially those ones with sounding beeper. Shame, the card is rather expensive. But who cares, I have been earning money for some decades already, so why not to afford it?

So how are we going to connect it to our original Speccies? We have to use secret paths, but without major problems. Russian machines have their busses designed the opposite way. They have females while we have males on our western ZXSs. But this can be figured out. You do it like LMN did and invented it. You buy Jíra's EXP Board, then two row IDE male connector, one ISA slot, the longest one and let's start soldering. Luckily, Russian bus signals correspond to our western ones, so you solder 1:1, no need to exchange wiring. Photos will tell you more then text description.

So we got connected. Now the software. First of all the IDE ports. We have got the standart IDE ports, but they collide with NeoGS/GS. So Dron came up with ports placed a bit higher. But unfortunatelly, one of them collides with KMOUSE. Tough luck. You clearly need the KMOUSE. Luckily enough for us, we have Velesoft. So I asked him for help. He figured out new IDE ports which do not collide with MB-02+, KMOUSE, NeoGS nor SIF interface. The table below says a bit more. I remade Easy Hdd 1.18 for these new ports, awsome. A little drawback however is, that other software using standart IDE ports will not run, but there's not many of such software and rameking it for different ports should not be an issue.

;Dron's hdd interafce ports- collision with KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;collision with KMOUSE


;PVL's hdd interface portsPVL- collision with General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;collision with General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;collision with General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;PVL+DRON's MIXED hdd interface ports; everything is compatible, i.e. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191


Software for NeoGS. Everything is Russian made. Around 60 games have been adapted. There is a lot of music disks, mp3 players and two trackers. As you may sense they are all in TRDOS format so not much for our usage, if you do not own Betadisk. The immediate remedy for this problem is to have Profi Interface built in your +2, which enables to run ESXDOS. Since ESXDOS can 100% emulate TR-DOS, troubles would be solved. Also ESXDOS's IDE ports needed to be rewritten to new ports and Velesoft succeeded on first go. For those who cannot run ESXDOS, LMN remade several games and demos. On MB-02+ for MOD playback we have Easyplayer by Dron.

With electrical stability the situatuin is a bit worse in our western machines. Velesoft found out that NeoGS itself consumes about 1A and with other external add-ons of our will, the Speccy stabiliser will get lots of load. I connect EXP board, MB-02+, KMOUSE and NeoGS in my +2 and the unit works relatively well. And yet I am planning to add SIF interface.

Final verdict: NeoGS is simply a bomb. Expensive but elevates your Speccy up high. Recommended by 9 out of 10 users. The video is here.CZ

NoeGS, neboli zvukovka General Sound ke Spectru

Já nejsem tím prvním. Tím prvním pionýrem, který to zkusil je LMN/Honza Kučera z 8BC. Zatímco však jeho NeoGS ležela v šuplíku tři roky, moje, ještě teplá z výroby, putovala hned na sběrnici ZXS.

NeoGS je tedy externí zvuková karta k ZXS, je plně kompatibilní se zvukovou General Sound, a navíc je vybavena slotem na SD karty a umí přehrávat MP3. Více o ní na: http://nedopc.com/gs/ngs_eng.php.

Moje první dojmy? Vždy jsem o ní jako muzikant věděl, a i když mám rád zvukově kvalitní muziku, amigácké MODy jsem si ke Spectru neuměl představit. Ale musím říct, že j eto ohromná věc. Super je, že to vůbec na rozdíl od některých jiných vylepšení ZXS, nekazí dojem. Prostě, i když mi na pozadí hry hraje 8 bitová samplovaná muzika, pořád je to ZXS. Úroveň her se obrovsky pozvedne. Zvláště ty s pípákovým ozvučením. Škoda, že je karta tak po čertech drahá. Ale co, už vydělávám nějaký ten pátek, tak proč si ji nedovolit.

A jak to vlastně k našim originálním Spektrům připojíme? Trošku oklikou, ale bez problémů. Rusové mají konektory na sběrnicích svých HW zařízení přesně opačně. My na nich samice a na ZXS je samec. Ale to se dá zvládnout. Mám to přesně udělané jako LMN. Tj. koupíte si Jírův EXP board, dále IDE pinovou dvouřadou lištu, jeden ISA slot, ten nejdelší a jdete pájet. Naštěstí signály na ruské sběrnici celkem odpovídají těm na originálech, takže stačí pájet 1:1, není třeba dráty prohazovat. Více než popis vám napoví foto.

Tak připojeno bychom měli. Teď ještě, aby s tím fungoval software. V prvé řadě je třeba vyřešit IDE porty. Máme zde klasickou řadu portů, jenže ta s NeoGS/GS koliduje. Proto Dron vymyslel porty o něco vyšší. Ok. jenomže jeden z nich, co čert nechtěl, koliduje s KMOUSE. Ajaj. To mě děsně štvalo, protože prostě KMOUSE potřebujete. Naštěstí tu máme Velesofta. Požádal jsem jej o pomoc. A on jednoduše stanovil nové IDE porty, které nekolidují s MB-02+, KMOUSE, NeoGS ani SIFem. Více následující tabulka. Hned jsem pro tyto nové porty předělal Easy Hdd 1.18, takže super. Trochu nevýhoda je, že jiný software na standartních IDE portech nepojede, ale toho SW není moc a neměl by, v případě potřeby, být problém jej předělat.

;porty hdd interface dle DRONa- kolize s KMOUSE
P_DAT equ 195
P_DAT equ 195
P_ERR equ 199
P_HSE equ 203
P_NSE equ 207
P_CYL equ 211
P_CYH equ 215
P_HEA equ 219
P_COM equ 223 ;kolize s KMOUSE


;porty hdd interface PVL- kolize s General Sound/NeoGS
P_DAT equ 163
P_ERR equ 167
P_HSE equ 171
P_NSE equ 175
P_CYL equ 179 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_CYH equ 183
P_HEA equ 187 ;kolize s General Sound/NeoGS
P_COM equ 191
*/ ;end 1.18GS


;porty hdd interface PVL+DRON(MIX) ;vse kompatibilni, tj. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191Software pro NeoGS. Vše je ruská záležitost. Je upraveno asi 60 her, je spousta hudebních disků, mp3 přehrávače a k tomu dva trackery pro tvorbu hudby. Jak správně tušíte, vše je ve formátu TRD a pro nás tudíž nepoužitelné, nemáte-li Betadisk. Okamžitým řešením tohoto problému pro mbčkáře je mít ve své +2 zabudován Profi Interface, který díky své architektuře umožňuje provozovat ESXDOS. A jelikož ESXDOS umí 100% emulovat TR-DOS, pak jsou trable vyřešeny. Bylo pro nové porty potřeba předělat i ESXDOS, čehož se chopil Velesoft a na první pokus se mu to povedlo. Kdo nemůže provozovat ESXDOS, pak LMN předělal z TRDOSu pár her a nějaká dema. Na MBčku máme Easyplayer od Drona na přehrávání MODů.

Trošku hůře jsou na tom naše západní stroje se stabilitou, Velesoft to zkoumal a jen samotný NeoGS bere cca 1A, a když chcete připojit i další interfacy, pak se stabilizátor ve vašem počítači řádně zapotí. Ale já zatím provozuju ke své +2 EXP Board, MBčko, Kmouse a NeoGS a jakž takž to jede. To ještě plánuju mít připojený i SIF.

Závěrem: NeoGS je prostě bomba. Drahý, ale obrovsky pozvedne vaše Spectrum. Doporučuje 9 z 10 spektristů. Video je zde.