EN

New MB IDE GAL content, v. 6.5 GS

If you want to use NeoGS with your MB-02+ and do not want collision with KMOUSE, use Easy Hdd 1.18 GS driver and also a new GAL in your MB-IDE, or GAL with new content- new ports. It should be GAL G22V10D. New ports remadeby Velesoft.

If you have MB-IDE 2 (the one without a jumper), put in the new GAL and IDE runs on new GS ports. If you have MB-IDE 3 (fitted with a jumper), then open jumper= run on standart IDE ports, jumper short= new GS ports.

The new GS ports are:
;PVL+DRON's MIXED hdd interface ports; everything is compatible, i.e. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191


CZ

Nový obsah pro GAL do MB IDE GAL, v. 6.5 GS

Kdo chcete používat k MBčku NeoGS a nechcete, aby vám kolidoval s KMOUSE, použijte driver Easy Hdd 1.18 GS a taky nový GAL ve vašem MB-IDE, resp. GAL s novým obsahem- novými porty. Jde o GAL G22V10D. Úpravu portů provedl Velesoft.

Kdo máte MB-IDE 2 (to je to bez jumperu), tak zasunete GAL a rovnou vám IDE pojede na nových GS portech. Kdo máte MB-IDE 3 (má na sobě jumper), tak s vytaženým jumperem vám pojedou standartní IDE porty a se zasunutým pojedou ty nové GS.

Jsou to tyto porty:

;porty hdd interface PVL+DRON(MIX) ;vse kompatibilni, tj. MB02+, SIF, KMOUSE,NeoGS
P_DAT equ 195
P_ERR equ 167
P_HSE equ 203
P_NSE equ 175
P_CYL equ 211
P_CYH equ 183
P_HEA equ 219
P_COM equ 191