EN Plain utility, which converts D80 Prometheous source code to MB Prometheus source code. The other way round is also possible, once, maybe, it will appear here. What has to be changed is written in another info file (Czech only), yes, again html conversion from the Desktop, or in the TAP file as the original info files for Desktop.CZ Obyčejná utilitka, která vám z D80 prometheovského zdrojáku udělá zdroják do MB Promethea. Naopak to jde též, třeba se to tu někdy objeví. Princip je popsán v dalším info fajlu (ano, opět html výstup z Desktopu:), a nebo v TAPce, jakožto info soubor do Desktopu.