EN Good old things never rust! As our nice Prometheus assembler is prooving and many a good soft was written in it. This time, Velesoft got involved and removed necessity to have ROM present all the time in Prometheus. For MB-02+ users, it means a revolution- we can now trace even in BSDOS, which is bringing coding and tracing on a real machine and MB-02+ a step further.
Another thing, that we gain by Velesoft's modification is a possibility to compile our code into lower 16kb of memory, thus, you do not have to ldir your code that is working in some of SRAM pages anymore, but you are compiling (and tracing) directly into desired SRAM page. And how to do it? Prometheus obviously does not know, that ROM is missing to him, on the other hand it does not have commands for SRAM paging. It means, that you have to page the SRAM in the monitor. In the monitor, you simply out whichever SRAM page you want, and then back in the assembler just enter the command ASSEMBLY or RUN. Thank you, Velesoft!

NOTES FOR THE WORK: The online manual is here. Many manuals are also in the file.CZ Staré dobré věci nerezaví. A to platí i o našem milém assembleru Prometheovi, ve kterém vzniklo mnoho super softu. Ujal se toho Velesoft, a odstranil u Promethea nutnost mít dole ROM ZX Spectra. Pro uživatele mbčka to znamená revoluci- mohou si trasovat i v samotném BSDOSu, což zkvalitňuje trasování a kódování pro reálné mbčko.
Další věc, kterou Velesoftovou úpravou získáváme je možnost kompilace kódu do oblasti paměti spodních 16kb, tedy váš kód pracující v některé z SRAM stránek nemusíte složitě ldirovat, ale překládáte (a i trasujete) si jej přímo do požadované stránky. A jak toho docílíte? Prometheus samozřejmě vůbec neví, že nemá ROM, na druhou stranu však nemá příkazy pro stránkování SRAM stránek. Proto musíte stránkovat přes monitor. V monitoru si prostě naoutujete jakou stránku potřebujete a v assembleru pak jen zadáte příkaz ASSEMBLY, popř. RUN. Díky, Velesofte!

POZNÁMKY PRO PRÁCI: Onine manual v angličtině je zde. Ostatní manuály najdete v souboru.