EN

30.10.2011

Pro Tracker 3.72- changes as oppopsed to a standart version:

It is simple. This version of ProTracker 3.72 (further on reffered to as PT) can work with the Turbo Sound, meaning you can compose and play music for 2 AY chips. Implying that there is a lot of data but only limited CPU tacts on our original machines. So in normal PT the music plays slowly on +2 machine, that is unwanted. It is ideal solution to show less lines during play and thus gain some more time for playing routine. We made it this way with Velesoft. Only upper lines do not disappear during play, but we did not want to waste time anymore, the modification was time consumig anyway. Thanks to Alone Coder for help.

In the zip file you find three TRD images, one of them contains sources. If you want to work with them, you have to be in Pentagon mode either in PROFI IF, or in an emulator. All our modifications concern the following sources: pt5_371, pt3D and mkpt37 (the changes are remarked by word VELESOFT). Before compilation you can choose if you want the version with 2 or 3 lines hidden by changing the variable lines23 to 0 or 1. As I have PROFI IF that enables the turbo mode, I use only 2 lines hidden and the speed is still all right. So, for exemple in an emulator you insert ALASM into disk A, into disk B you insert PT sources. In ALASM press V to change to drive B. Use W to load mkpt37 where you can see the lines23 variable at the very start, so you can change it and press A for ASSEMBLY. After assembly press R RUN and PT is loaded. Or press CS+ RUN and Basic file is saved onto the disk.

Important!! During loading of PT, press hold CS, the upper indicators disappear, which also helps the speed a great deal. The TRD image runable on speccy is made in a way that you only type RUN in the dialogue line and the boot file loads activating turbo mode on PROFI IF and loads the PT then

The zip also contains part of the English manual. But this is not the complete description of PT functions. I know that the older vesrions had the complete command description, in this manual some of commands are missing. Alone Coder has only this one, if you happen to have the old manual, send it to me, I try to translate it.

If you compose for TS, PT has still 48 patterns, so you have twice as less space (i. e. 24 patterns only) as with one AY. In order to save everything, the second AY patterns have to start from the end, so the first AY has patterns 0, 1, 2, .... and the second AY has to have paralell patterns 47, 46, 45,..... Be carefull about that, not to save only part of your work. One of the TRDs contains also several TS pieces by Russian composers.

That is all from me today. Use fully advantages of PT, working with mouse is a pure comfrot. Hood.CZ

30.10.2011

Pro Tracker 3.72- změny oproti standartní verzi:

Je to zcela jednoduché. Tato verze ProTrackeru 3.72 (dále jen PT) umí pracovat s Turbo Soundem, tedy tvořit a přehrávat hudbu pro dvě AYčka. Jenže dat je tím pádem hodně a v případě našich originálních mašin, taktů CPU málo. Takže v neupraveném PT vám např. na +2 hraje hudba pro TS pomalu, což nechceme. Ideální řešení je zobrazovat při přehrávání o něco méně řádků a získat tak čas přo přehrávání. Takto jsme to s Velesoftem udělali. Akorát tam zůstávají viset horní řádky, ale s tím jsme se už nechtěli babrat, i tak nám to vzalo hodně času, než jsme přišli na to co a jak upravit. Díky autoru Alone Coderovi za rady.

V zipu najdete celkem tři image TRD, jeden z nich jsou zdrojáky. Kdyby s nimi chtěl někdo dále pracovat, musí se přepnout do módu Pentagon, tedy buď na PROFI IF, nebo emulátoru. Veškeré naše úpravy jsou provedeny ve zdrojácích: pt5_371, pt3D a mkpt37 (změny uvozeny slovem VELESOFT). Před kompilací si můžete zvolit, zda chcete verzi se schovanými třema nebo dvěma řádky. Toho docílíte změnou konstanty s názvem lines23, buď tam dáte 0 nebo 1. Já, protože mám PROFI IF, které má v sobě i turbo mód, tak mi stačí mít schované dva řádky, a rychlost je stále dobrá. Tzn. např. v emulátoru si vložíte ALASM na disk A, do disku B si vložíte disk s PT zdrojáky. Po nahrání alasmu se pomocí klávesy V přepnete na disk B. Pomocí W si nahrajete zdroják mkpt37, hned na začítku uvidíte konstantu lines23, tak si ji případně změníte a dáte A ASSEMBLY. Po assembly stiskněte R RUN a jste v PT. Nebo stisknete CS+RUN a sejvne se basic na disk.

Důležité!! Při nahrávání PT podržte CS, zmizí při přehrávání horní indikátory což taky hudbu urychlí. Image trd, který je určen přímo pro spuštění je upraven tak, že stačí zadat z dialogového řádku RUN a spustí se boot soubor, který spustí PT a také aktivuje turbo mod na PROFI IF.

V zipu je dále přiložen výcuc anglického manuálu. Ale není tam veškerý popis funkcí PT. Vím, že u starších verzí PT byl opravdu zevrubný popis příkazů, tady toho část chybí. Ale Alone Coder jiný návod nemá, tak kdybyste někdo měl starý, tak mi jej pošlete a zkusím jej přeložit.

Když budete skládat pro TS, tak PT má stále jen 48 paternů, takže máte 2x méně místa (tj. jen 24 paternů) než u jednoho AY. Abyse vám sejvlo vše, tak pro druhé AY musíte začít s patterny od zadu, tzn. první AY bude mít patterny 0, 1, 2, ... a k tomu druhé AY paterny 47, 46, 45, .... Na to pozor, abyste netvořili, a po sejvnutí vám tam nezbylo jen to první AY. Na jednom z TRDů je i několik skladeb pro TS od Rusů.

To je ode mě vše, užijte naplno PT, pracovat s myší je prostě komfort. Hood.