EN RTC-PATCH has been made by Shrek.It extends BSDOS possibilities. It save also time&date together with the saved file. Shrek's original patch installs to a fixed place in page 5 and unfortunatelly coded date badly. So I slightly changed the patch. I put the patch into page 98, where already hdd patch resides, so page 5 has been completely freed. Then I noticed, that date is displayed badly at certain files in Total Commander MBD plugin than on MB-02+. So we fixed this mistake in the patch with Busy and date is now saved as it should be. Thank you Shrek, excellent job!

CZ RTC-PATCH napsal pro Mbčko Shrek. Rozšiřuje možnosti BSDOSu. Spolu se sejvnutým souborem do něj ukládá i informace o datumu a čase. Originál od Shreka se instaloval na pevné místo ve stránce 5 a bohužel chybně kódoval datum. A tak jsem Shrekův kód mírně upravil. Patch jsem šoupnul do stránky 98, tedy tam, kde už je hdd patch, takže stránka 5 zůstává zcela volná. Pak jsem si všimnul, že datum je na PC v MBC pluginu v Total Commanderu zobrazen u některých souborů jinak než na Mbčku. Tak ve spolupráci s Busym jsem toto opravil i v patchi a datum je nyní ukládán tak jak má být. Shreku díky, skvělá práce!