EN

Simple GS sample player

author: Hood
released: 23.5.2017

Simple GS Sample Player 68 This little program originated because of: I did not find any such program on PC that could play GS samples. The only Russian sample player contained bug. I needed to check functionality and correctness of my work when I remade GS games from TRD into TAP. This program is working only on MB-02+. But since it is mostly Basic file, it should be no big deal to rework it also for another systems. There is an older version GS Sample Player 32 in the package, both versions work alike, the only difference is in number of samples. You can use the program in two ways: either you load samples with CS+L or you play samples already preloaded in GS memory (eg. after GS game has been loaded you quit it without resetting the GS).

Ad 1) samples are played directly by pressing keys. 0-V for samples 0- 31 and SS+(0-Z) for samples 32-67. It is written in GS instruction book that it can load up to 32 samples, the GS game Elite contains 35 samples and its author reminded me of that. True, that I loaded above 50 samples to GS and there were still space for another ones in GS. So you can experiment at your will.

Ad 2) samples load from 32768, which means their length mustnot exceed 32768. The last loaded sample will be mirrored at sample number 0.

Ad 3) you can load both Amiga samples (signed) or PC samples (unsigned) and this exactly function of this switch.

Ad 4) volume 0- 64, pitch 0- 95

Other points are self explanatory. Simple GS sample player is MB-02+ only, but should not be problem rework it for another systems.CZ

Simple GS sample player- jednoduchý přehrávač samplů pro General Sound

autor: Hood
vydáno: 23.5.2017

Simple GS Sample Player 68 Tento malý prográmek vznikl, protože na PC jsem nenašel program, který by uměl přehrávat GSkové samply. Dále proto, že jediný ruský sample player obsahoval chybu a nakonec i proto, že jsem si potřeboval při předělávání her do TAPek ověřit funkčnost a správnost mých úprav. Tento program je určen pouze pro MB-02+. Jelikož jde převážně o BASIC, neměl by být problém jej přepracovat i pro jiné systémy. V balíku je i verze Simple GS Sample Player 32, obě verze pracují shodně, rozdíl je jen v počtu samplů. Použití je dvojí: buď nahráváte samply pomocí CS+L nebo přehráváte samply již v paměti GSka nahrané (např. po nahrání GSkové hry z ní vyskočíte aniž byste resetovali GSko).

Ad 1) samply přehráváte stiskem kláves. 0-V pro samply 0- 31 a dále SS+(0-Z) pro samply 32-67. I když v manuálu ke GSku píšou, že samplů je možno nahrát jen 32, hra Elite jich obsahuje 35 a její autor mě na toto upozornil. Je pravda, že jsem do GSka nahrál přes 50 samplů a stále nebylo plné. Takže můžete experimentovat do syta.

Ad 2) samply se nahrávají od 32768, z čehož plyne, že jejich délka nesmí překročit 32768. Sampl nahraný jako poslední se bude vždy zrcadlit pod číslem 0.

Ad 3) lze nahrávat samply z Amigy (signed) nebo z PC (unsigned), na to slouží tento malý přepínač.

Ad 4) hlasitost 0- 64, výška samplu 0- 95.

Ostatní body mluví samy za sebe. Jde o MBčkový program, ale neměl by být problém jej předělat pro jiné systémy.