EN

Shadowfire for Kmouse, game+ tuner

released: 22.3.2019
author: Goodboy, Hood
acknowledgements: Goodboy


This is my third Kmouse remake. Actually, that would be a lie! After publishing Kmouse remake of Action Force 2 on a Russian forum, Goodboy replied by a message that included a snapshot of Shadowfire for Kmouse. I got excited since Shadowfire was among first on my to-do list. It is a first part that was released before Enigma Force. Both of them are quite genius games by Denton Designs published already in 1985. The Kmouse version of the game has become pretty much comfortable for the player to control and has not lost its essence whatsoever at the same time, one of the few. So, Goodboy, after some email communication supplied me with a binary file together with addresses of interest where to look for changes in the code of the game. I have not created the Kmouse code in the game at all, those changes were made by Goodboy. I only adapted game position save/load. I need to say it already worked in the original game on the systems that can emulate the tape (eg. MB-02+) but saving into two headerless (type 4) blocks without being able to read the name of the file on your disk that I would see quite inconvenient. So I remade save and load into one code block (type 3). Kmouse state is read each interrupr which is 50x times a second. The mouse seems to be quite quick though.

In the package you also find Shadowfire Tuner. It is basically quite sophisticated POKE tool of the main game. You can change practically all features of the game, save it and then load it back in the main game. Or the usage could be that eg. you loose time in the main game. So do not hesitate to save your position, load the tuner, add several hours right away on the first screen, save it, and load the file into the main game back again. Now you have gained several hours as you set in and changed in the tuner. There is quite a few such games and we have to take a big bow to the authors.

So the author of Kmouse version of the Shadowfire game is Goodboy, and practically of the tuner as well, since I put the Kmouse code into tuner in analogous way with the game. Tape operations were remade by me in both the game and the tuner.

Hood

CZ

Shadowfire pro Kmouse, hra+ tuner

vypuštěno: 22.3.2019
autor: Goodboy, Hood
poděkování: Goodboy


Moje třetí hra pro Kmouse. Vlastně bych kecal. Po uveřejnění Action Force 2 na ruském fóru odpověděl Goodboy v příspěvku tím, že posílá snap Shadowfire upravené pro Kmouse. Nadchl jsem se, protože Shadowfire jsem měl taky v plánu, jelikož jde o první díl vypuštěný před Enigma Force. Obě to jsou vynikající hry od Denton Designs již z roku 1985. Tato hra se stala díky úpravě na myš velice komfortně ovladatelnou a přitom neztratila nic ze své autentičnosti, jedna z mála. No a tedy, Goodboy mi následně po výměně pár emailů dodal Shadowfire v binárním bloku s pár adresami, kde co upravoval. Ve hře samotné jsem věci týkající se Kmouse nedělal, ty jsou od Goodboye. Já jen upravil save/load pozic hry. Ono už tam bylo a fungovalo na systémech emulujících kazetu (např. MB-02+) bez problémů, ale ukládání do dvou bezhlavičkových bloků (headerless, typ 4), bez možnosti přečíst si v adresáři název souboru se mi nelíbilo. Tak jsem upravil save i load jen do jednoho bloku typu bytes (3). Stav Kmouse je čten každé přerušení, tedy 50x za vteřinu a myš je možná až příliš svižná.

V balíku najdete také Shadowfire Tuner. Jde v podstatě o velice pokročilý poukovač hlavní hry. V něm si můžete nastavit snad úplně vše, poté si vše uložit a soubor si nahrát do hry. Nebo využití je i takové, že např. v hlavní hře se vám nedostává času? Tak si sejvněte svou pozici, nahrajte si ji do tuneru a hned na první stránce si klidně nějakou tu hodinku přidejte, proveďte uložení a výsledný soubor si opět nahrajte ve hře s již zvětšeným časem na dokončení úkolu. Je velmi málo takto vymakaných her a v roce 1985 nezbývá, než před autory smeknout.

Takže autorem Kmouse verze Shadowfire hry je Goodboy, a v podstatě i tuneru, protože u tuneru jsem vkládal úpravu pro Kmouse analogicky se hrou. Kazetopáskové operace jsem přepsal u obou verzí já.


Hood