EN Outstanding plugins for Total Commander, that perfectly offer you to handle TRD or SCL images right from Total Commander. As a matter of course, you can add/delete files from images. Both TRD and SCL are handled as archives (like e.g. well-known ZIP). CONFIGURATION->OPTIONS->PACKER->CONFIGURE PACKER EXTENSION WCX->choose extension type TRD/SCL and connect it with on of the plugins, and that's it. New vesrions from 2014 are now 100% compatible with inMBD and inTAP plugins, which you will find in download section too.

CZ Vynikající pluginy pro Total Commander, perfektně vám umožní spravovat TRD a SCL image v Total Commanderu. Samozřejmostí je přidávání i mazání souborů. Oba image se spravují jako archívy (např. jako známý ZIP). KONFIGURACE->NASTAVENÍ->ARCHIVÁTORY->KONFIGURACE KNIHOVEN DLL- vyberte typ přípony TRD/SCL a spojte jej s jedním z pluginů, a je to. Nové verze z roku 2014 jsou navíc plně kompatibilní s pluginy inMBD a inTAP, které najdete v downloadu také.