EN, 18.01.2015

VERA+, MB02+ and tape version


Dear fans of quality games. I could not help it, and I must rework this game for our systems. But in the beginning a little bit of dissapointment. I have not made translation, the game is still in Russian.

I released the game in three versions. The first one is the best for those users having MB02+ connected with Profi Interface, or other device that is able to emulate Russian clone Pentagon. The game is neither raining, nor freezing the animation in the menu.

The second version is something in between. It means it is not raining but the animation in the menu freezes. I released this version, though I do not recommend to use this one.

The third version is the best for all of those, who are not using Russian clones and on the contrary are using original 128K machines. This version is neither raining, nor freezing the animation in the menu. Although the music slows down in the animation menu.

All versions can be distinguished by the extensions "_PI", "_FR" and "+2".

The MB02+ version offers an extra. A POKE in BASIC, an already known way of pseudo rewrite for setup and game position files. Value 0 means no rewrite, values 1- 255 stand for directory into which older files will be moved before replaced by new ones.

The setup can be saved in the game beginning. Then you can easily swap it in the initial BASIC loader.

Compared to the original, which saves game position into one 14592 bytes file, my versions save into three files. If you wish to transfer game positions between TRDOS version and MB02+ or tape vesrions, you will want to cut TRDOS file into three separate files of 12228, 1536 and 768 bytes. In the opposite direction you will do the reversed process, i.e. to link three files into one.

Have a nice gaming:)


Hood

CZ, 18.1.2015

VERA+, verze pro MB02+ a kazeťák


Ahojte příznivci kvalitních her. Nedalo mi to a musel jsem tuto hru předělat pro naše systémy. Tedy předem vás všechny zklamu, nejedná se o překlad, hra je stále v ruštině.

Hru jsem nakonec vydal ve třech verzích. První asi nejlepší je pro ty, kdo mají mbčko s Profi Interfacem, případně jiným zařízením schopným emulovat ruské stroje Pentagon. Hra jednak neprší a jednak se neseká animace v úvodním menu.

Druhá verze je něco mezi, tedy neprší, ale animace se seká, i když jsem tuto verzi vydal, nedoporučuji ji používat.

Třetí verze je nejlepší pro všechny uživatele, co nevlastní ruské klony a naopak vlastní originál 128K stroje. Tato verze ani neprší, ani se neseká animace v menu. I když v menu s animací hraje hudba pomaleji.

Všechny verze jsou odlišeny názvy "_PI", "_FR" a "+2".

Mbčková verze navíc opět nabízí pomocí POKE v BASICU pseudorewrite jak setupu, tak pozic ve hře. Hodnota 0 znamená, že přepisovat se nebude. Hodnoty 1- 255 jsou adresáře, kam se budou stávající soubory přesouvat než budou nahrazeny nejnovějšími.

Setup si můžete uložit v úvodu hry. Pak jej snadno vyměníte v BASICovém zavaděči.

Oproti originálu, který ukládá pozici do jednoho souboru dlouhého 14592, ukládají tyto verze do tří souborů. Pokud budete chtít přenést pozice hry mezi TRDOSovou verzí a tou mbčkovou a kazeťákovou, tak si musíte TRDOSový soubor rozsekat na tři soubory dlouhé 12228, 1536 a 768 bajtů. V opačném směru musíte udělat proces opačný, tedy tři soubory sloučit do jednoho.

Pěkné zážitky při paření.


Hood