EN Below, you find closer look at what is done and what is planned. Please note, that I am not going to support a direct save/load of .TAP file. .TAP file is good because it preservers perfectly what should be loaded but it is not a native format and is primarily aimed for emulators. All ideas below are not neccessairily to be implemented in nmi menu. They are just ideas. The list is rather for working purposes and contais my own remarks. I decided not to hide what is wil be in nmi menu before it is released and thus I am disclosing the future functions to the public.

CZV tabulce najdete seznam věcí, které jsou v nmi udělány, a která plánovány. Prozatím upozorňuji, že load/save formátu .TAP podporovat nebudu, i když je dobrý v tom, že zachovává původní fromát dat,je to formát urřený pro emulátory. Seznam věcí dole jsou mojé nápady jak nmi menu zlepšit, ale neznamená to, že se v budoucích verzích tyto funkce musí objevit. Tento seznam jsem si vytvořil pro pracovní účely, abych se v tom trošku vyznal, co a jak je ve verzích změněno a doplněno. Má spíše charakter poznámek. Přesto jsem se rozhodl tento seznam uveřejnit, neskrývat nové funkce nmička až do doby uvolnění nejnovější verze.

EN
ROM test finished in 34L
test of port 7ffd with Kmouse connected finished in 34L
test of port 23 from kmouse, if connected -
register R, correct emulation -
save SNA, debugg finished in 34m
load of 128k snaps on 48k machine -
1.xZ80 snaps, load finished in 34m8
moving registers into MB page, not ROM -
quit with arbitrary VRAM -
to have wrkin stack else then in VRAM? -
BASIC configurator finished in 35 (release version)
.TAP master- choose .TAP and load it -
create second page (no letters left now) -
CPU tact counter (probably no)??? -
time optimisation of .Z80 load -
FIND function -
task manager -
handling of nmi button being presses whili in nmi menu??? -
soft reset at blocked 128k paging -
reorganisation of data in source code (data blocks in one huge block in RAM, remove font,devastace+) -
Changes in versions:
34L- finished ROM test (whether 48k or 128k), if kmouse connected then port 7ffd is read form it, otherwise software test of port 7ffd is done which reliably detects the following bits of the port: 111X1XXX. Display of the port is as it is, on the contrary, what changes during keys 0-9 is text P0-7.
34m- hopeflly, save of .SNA is debugged
34m8- finished load of Z80 v 1.x, with and without compression
35- release version, August 2008. debugged+ BASIC configuratorCZ
test ROM hotovo v 34L
test portu 7ffd s pripojenou kmouse hotovo v 34L
port 23 z kmouse, je-li připojena -
registr R, 100% emulace -
save SNA, dovychytat mouchy hotovo v 34m
load 128k snapů na 48k stroji -
1.xZ80 snapy, dodelat load hotovo v 34m8
přesun registrů do MB stránky, nikoliv v ROM -
výskok s libovolnou VRAM -
SP jinam nez do VRAM? -
BASICovský konfigurátor hotovo v 35 (release verze)
.TAP master- rozbalovač tapek+run -
přidělat další menu stránku (došla písmena) -
počítat takty??? asi ne -
optimalizace load Z80 na čas -
funkce FIND -
task manager -
stisk nmi tlačítka v nmi menu ošetřit??? -
soft reset pri zablokovani strankovani -
usporadat a prekopat zdrojak(dat kod za sebe v RAM,vyhodit devastaci a fonty) -
Změny ve verzích:
34L- hotový test ROM, jestli je 48k nebo 128k, dále pokud je připojená kmouse, tak čte port 7ffd přímo z ní, jinak děla sw test, který spolehlivě zjistí tyto bity portu 7ffd 111X1XXX, výpis portu na obrazovce je natvrdo, naopak po stisku 0-9 se mění text P0-7.
34m- opravený save snapu, ale i tak to chce hlidat, jestli tam nejsou bugy
34m8- dodelany snapy Z80 v 1.x, s kompresi i bez
35- release verze, srpen 2008. dovychytane bugy+instalator nmi menu z BASICu