ENDear speccy fans and visitors, this page is dedicated mostly to my piece of work NMI MENU for MB02+ disk interface on ZX Spectrum 8-bit computer and to my other work. I am going to keep this page very simple in design, I do not want to waste time with programming web site, I rather invest it into programming for ZX Spectrum! Here you should get the latest news about nmi menu.


Donation/ dobrovolný příspěvek
If you would like to express your appreciation of my work for ZX Spectrum which you can find for free in download section, you can do so as a FREE ACT by donating via PayPal. Any, even small amount is highly esteemed. Thank you very much.

Pokud chcete vyjádřit podporu mé práce pro ZX Spectrum,kterou najdete v download sekci, můžete tak učinit příspěvkem přes PayPal. Jakékoliv, byť malé podpory si velmi cením. Příspěvek je samozřejmě ZCELA dobrovolný. Děkuji.


CZVážení příznivci ZX Spectra, návštěvníci. Tato stránka je věnována mému dílu NMI MENU pro diskový řadič MB02+ pro 8-bitový počítač ZX Spectrum a pro moje další výtvory. Designově je toto velmi slabá stránka, ale místo programování webu se chci raději věnovat programování na ZXS. Tady se budete dovídat nejčestvější zprávy o mém nmi menu.


NEWS/ NOVINKY:


Locations of visitors to this page