EN

Jump to Esxdos


version: 2.0
released: 25.1.2018
acknowledgements: Busy, Velesoft
installation: from BASIC command line use command NEW


Dear Profi Interface users,

at last I am releasing this neat utility which laid for years on my disc. Today I slightly enhanced it and put it for download. It's been written for MB-02+ but it should work elswhere on ZX. Should there be problem on ZXS without MB-02+, delete instructions xor a: out (23),a. What can it do?

The utility will install and run Esxdos. And that's it. The biggest Esxdos advantage is TRDOS emulation, of course. So without having Divide you are able to run Esxdos with TRDOS on your +2 fitted with Profi IF. Obviously, Esxdos remains in memory of your system after having quit from it and it is up to you how you will switch to it again. You always can enter it with this utility. In my latest nmi menu version 1.6 I added a quit function which switches you to Esxdos on the run, more in nmi menu section.

The utility contains the last Esxdos 0.8.6 BETA 4. There is also version BETA 5 however a new Esxdos nmi menu by a Spaniard David PS (see. Esxdosu discussion) does not work 100% correctly, there is a problem with TRD image work. In the zip file you find two versions. The first one is standart Divide ports version for standart IDE ports, the second one has special IDE ports for cooperation with General Sound but for this version you have to have also a changed GAL chip on your IDE interface, see here. This version has "GS" in its name and will not work on standart Divide ports.

For details, consult the included source code in TXT.

The utility is configurable. From address #8002 you will see these default values, that you can change at your needs:

MACHINE	DB 0 ;0=128k,1=ZX Profi 1MB,2=Pentagon 1MB,3=Scorpion 1MB
FAST  DB 1 ;memory,0=normal,1=fast
ROM   DB 1 ;select ROM block (0-7)
DIVIDE DB 7 ;Divide number (0-7)
ADDR  DW 33000 ;start of Esxdos in mem.

You may also want to consult Profi IF manual for details. I only point out that under my opinion it is at best to install Esxdos into Divide 7 which is upper pages 52- 55 because software could leave them untouched. But choose Divide number at your will.

Once being in Esxdos on your MB-02+ you can use both nmi buttons, the MB-02+ one and Profi IF one. The later brings you in Esxdos nmi menu, the former brings you into a bit more comfortable MB-02+ nmi menu. Only from nmi menu version 1.6 you can jump back to Esxdos from MB-02+ using key "M".

Esxdos is a superb system. I do not like Divide since it is an ZX emulator on real ZX but Esxdos opens door to the world of Eastern software and this is one of the best.


Hood, 25.1.2018

CZ

Jump to Esxdos


verze: 2.0
vydáno: 25.1.2018
poděkování: Busy, Velesoft
instalace: z BASICového řádku příkazem NEW


Vážení uživatelé Profi IF,

přináším konečně tuto malou utilitku, která se mi dlouho válela doma na disku. Dnes jsem ji mírně vylepšil a dávám ji ke stažení. Je tedy psána speciálně na MB-02+, ale měla by fungovat všude univerzálně. (pokud by mimo MBčko nefungovala, smažte sekvenci instrukcí xor a: out (23),a. Co že to umí?

Utilita vám nainstaluje a spustí Esxdos. A to je celé. Samozřejmě výhoda všech výhod Esxdosu je ta, že umí emulovat TRDOS. Takže aniž byste měli Divide, vám na vaší sestavě s Profi IF pojede Esxdos s TRDOSem. Samozřejmě, že i po opuštění Esxdosu a návratu do vašeho systému Esxdos v paměti zůstává a je na vás, jak se do něj přepnete. Vždy se do něj samozřejmě dostanete pomocí této utility. Já na mbčku jsem ještě do svého nmi menu dopsal funkci, díky které se přepnete do Esxdosu "za chodu", více v sekci nmi menu.

Utilita obsahuje poslední Esxdos 0.8.6 BETA 4. Existuje sice ještě verze BETA 5, ale nové nmi menu pro Esxdos od španěla Davida PS (viz. diskuse k Esxdosu) s ní nepracuje na 100% (problém s prací s TRD imagi). V zipu navíc najdete dvě verze. První je pro standartní Divide porty a druhá pro IDE porty speciálně upravené pro spolupráci s General Soundem, k té ale musíte mít i upravený GAL na vašem IDE interfacu, viz zde. Tato nese v názvu označení GS a na standartních Divide portech vám samozřejmě nepojede.

Koho zajímají detaily, je přiložen zdroják a to i v TXT podobě.

Utilitka vám umožní si i zvolit konfiguraci. Od adresy #8002 jsou tyto defaultní hodnoty, které si případně přenastavte dle vaší potřeby:

MACHINE	DB 0 ;0=128k,1=ZX Profi 1MB,2=Pentagon 1MB,3=Scorpion 1MB
FAST  DB 1 ;memory,0=normal,1=fast
ROM   DB 1 ;select ROM block (0-7)
DIVIDE DB 7 ;Divide number (0-7)
ADDR  DW 33000 ;start of Esxdos in mem.

V manuálu k Profi IF najdete detaily. Zde jen řeknu, že podle mě nejvýhodnější je instalovat Esxdos do Divide 7, což jsou horní stránky 52-55 a software by je nutně nemusel potřebovat. Ale volba Divide je na vás.

Jakmile jste jednou na MBčku v Esxdosu, můžete používat nmi tlačítka jak to MBčkové, tak to na Profi IF. To na Profi IF vás dosatne do nmi menu Esxdosu, to MBčkové vás dostane do o něco komfortnějšího nmi menu na MBčku. Teprve ale až od verze 1.6 se budete moct pomocí klávesy "M" dostat z MBčkového nmi menu zpět do Esxdosu.

Esxdos je super věc. Nemám rád Divide, protože je to emulátor Spectra na samotném ZXS, ale Esxdos vám otevírá dveře do světa super východního softu a je to svět úžasný.


Hood, 25.1.2018